Våre tjenester

Bokføring med elektronisk bilagsbehandling

Med løpende, elektronisk bilagsbehandling vil du til enhver tid være oppdatert på selskapets status. Bilag sendes rett til dokumentsenteret og godkjennes av deg eller din kollega før bokføring og betaling. Du eller vi kan kjøre betalinger direkte i systemet. Her vil du også finne tilbake historiske data.

Rapportering

Med skybasert økonomisystem legges det til rette for at du alltid har oppdaterte og tilgjengelige rapporter. Vi gir deg oppdatert status for din bedrift så ofte du ønsker, og har behov for dette. Rapporter er et viktig styringsverktøy for å fatte gode beslutninger med fokus på framtiden.

Økonomisystem i skyen

Du kan logge deg på når som helst, fra hvor som helst, og ha full oversikt!.

Årsoppgjør og ligningspapirer

Vi utarbeider ligningspapirer og årsregnskap.

Lønn

Vil utfører alle tjenester knyttet til lønnskjøring for våre kunder. Rett lønn, til rett tid. Lønnslipper til alle ansatte sendes elektronisk.

Fakturering og purringer

Du kan fakturere selv fra økonomisystemet. Vi kan også foreta fakturering for deg, og fakturaen sendes elektronisk til din kunde. Vi følger opp dine fordringer.

Etablering og rådgivning

Vi har kompetanse og samarbeidspartnere.

Vi kommer til deg

Vi kan komme til din arbeidsplass og utføre jobben der. Vi har kompetanse innen flere økonomisystemer.